Ο ιστότοπος akmi-kek.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο akmi-kek.gr συμφωνείτε με την χρήση των cookies, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους χρήσης.

Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου

Η ΑΚΜΗ Κατάρτιση – Εκπαίδευση Α.Ε., μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα σε όλη την Ελλάδα.

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) έχει αναθέσει στην ΑΚΜΗ Κατάρτιση – Εκπαίδευση ΑΕ, την Πράξη με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» και κωδικό ΟΠΣ 5002487, σε όλη την Ελλάδα, για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα και συγκεκριμένα για ειδικότητες του κλάδου του Φαρμάκου.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), στις εξής θεματικές ενότητες:

1) Ιατρικός Επισκέπτης
2) Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης φαρμακευτικών προϊόντων
3) Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο
4) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400€

Για να συμμετάσχετε σε ένα από τα προγράμματά μας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
1. Προσωπικά Στοιχεία
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Δεν έχετε επιλέξει τράπεζα

2. Στοιχεία διεύθυνσης
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας.

Invalid Input

Επιλέξτε το πτυχίο/ειδικότητα που έχετε, σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών σας

Δεν έχετε επιλέξει ειδικότητα
4. Επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος που επιθυμείτε να ακολουθήσετε
Δεν έχετε επιλέξει πρόγραμμα

5. Για ποιο λόγο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα

Δεν έχετε επιλέξει λόγο

6. Αποδοχή όρων
Invalid Input

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου
2. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη
3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)

Παρακαλώ περιμένετε...

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.