Image

Κατάρτιση Ανέργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ως Αναθέτουσα Αρχή, υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πράξη «Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων 650 άνεργων που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  σε τομείς που διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων.

Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή

Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν:

 1. Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού των ωφελουμένων
 2. Επαγγελματική Κατάρτιση & Πιστοποίηση Οριζοντίων & Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
  Περιλαμβάνονται 11 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία έχουν διάρκεια 250 ωρών το κάθε ένα, κατά μέσο όρο. Οι τίτλοι των προγραμμάτων κατάρτισης είναι:
  • o    Ίδρυση Οργάνωση & διοίκηση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
   o    Διοίκηση μονάδων εστίασης
   o    Υπάλληλος  τουριστικού γραφείου
   o    Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
   o    Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
   o    Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
   o    Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
   o    Στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου
   o    Πωλητής λιανικής
   o    Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
   o    Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων
 3. Ατομικές συνεδρίες Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για το σύνολο των ωφελουμένων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν οι άνεργοι που κατοικούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1
Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, όλων των περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2
Να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
3
Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης
4
Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσεις πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η ΑΚΜΗ Κατάρτιση Εκπαίδευση Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια κατά μέσο όρο 250 ώρες, εκ των οποίων 180 έως 220 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 30 έως 40 ώρες πρακτική άσκηση.

Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5€/) και έως 1.250€ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά
 1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής, όπως παράγεται από το σύστημα.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αντίγραφο μεταπτυχιακού)
 4. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2017 (οικονομικό 2018) ή εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, προσκομίζεται το Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού (Έντυπο Ε1).
 5. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση.
 6. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων
 7. Αντίγραφο αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της Παρασκευής 24/05/2019.
 8. Ατομικό Σχέδιο δράσης με ημερομηνία σύνταξης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Αντί του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης, ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης δεν αποδεικνύεται, ο υποψήφιος συμπληρώνει μια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει περάσει από τη διαδικασία της εξατομικευμένης, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) δεν είναι Μαθητής, Σπουδαστής ή Φοιτητής, β) ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, γ) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 10. Πιστοποιήσεις από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς
 11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 12. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών.

Φόρμα Αίτησης στο Πρόγραμμα

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Συμπληρώστε το όνομά σας

Συμπληρώστε το επωνυμό σας

Invalid Input

Επιλέξτε την Περιφέρεια στην οποία ανήκετε:
Invalid Input

Συμπληρώστε το κινητό σας

Συμπληρώστε το e-mail σας

Παρακαλώ περιμένετε...

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

210 9769562

info@akmi-kek.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272

2310 554202

info@akmi-kek.gr