Ο ιστότοπος akmi-kek.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο akmi-kek.gr συμφωνείτε με την χρήση των cookies, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους χρήσης.

Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Η ΑΚΜΗ Κατάρτιση – Εκπαίδευση Α.Ε., μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα σε όλη την Ελλάδα.

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναθέσει στην ΑΚΜΗ Κατάρτιση – Εκπαίδευση ΑΕ, την Πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7557/2553/A3/20-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΛ0465ΧΙ8-Φ52) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 1062/Β3/212/21-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΙΑ465ΧΙ8-ΘΤ1) όμοια Απόφαση Ένταξης.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, (αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ).:

1) Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
2) Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
3) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
4) Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
5) Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
6) Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
7) Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
8) Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE)

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 500€

Για να συμμετάσχετε σε ένα από τα προγράμματά μας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
1. Προσωπικά Στοιχεία
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Δεν έχετε επιλέξει τράπεζα

2. Στοιχεία διεύθυνσης
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Invalid Input

Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας.

4. Επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος που επιθυμείτε να ακολουθήσετε

Δεν έχετε επιλέξει Πρόγραμμα

5. Εργασιακή κατάσταση
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ επιλέξτε

π.χ. ΔΕΥ - ΠΑΡ, 09:00 - 17:00

6. Αποδοχή όρων
Invalid Input

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου
2. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη
3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)

Παρακαλώ περιμένετε...

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.